ONE  ACADEMY
Ghi nhận danh hiệu đạt được từ thành viên 
Khi bạn học và thi hoàn thành xong từ level và đến level cuối cùng. Bạn đã SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC hiểu về ONE COIN rồi đó ạ. 
NGUYEN THI THUY DUNG
Cô chú và Anh Chị có và đã thi đạt chứng chỉ gửi về Adam để Adam sẽ cập nhật lên đây và tạo thành GROUP KIẾN THỨC ạ.
Email gửi về: adamcryptocurrency@gmail.com
Lorem ipsum dolor sit amet...
ADAM CRYPTOCURRENCY
TONIE LAM